Badania Laboratoryjne i usługi dodatkowe

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH i LABORATORIUM znajduje się do wglądu w rejestracji

Glukoza test obciążenia glukozą Pacjent powinien zaopatrzyć się indywidualnie w glukozę do badania 75 g - dostępna w Aptekach

Usługi dodatkowe

Porada lekarska udzielona pacjentowi spoza PL “Jasień”, gdy nie występuje zagrożenie zdrowia lub życia.
 Wpis do książeczki Sanepidu
Orzeczenie lekarskie z zakresu medycyny pracy dla umów podpisanych od 01.10.2007.
Nie wykonuje się badań dla zakładów bez umowy i osób bez skierowania z zakładu
Porada lekarska specjalistyczna: dermatolog, ginekolog, laryngolog, neurolog,  ortopeda, psychiatra, urolog,
Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu (nie dotyczy osób obecnie kończących gimnazjum i liceum, jedno zaświadczenie bezpłatne)
Sporządzenie wyciągu lub odpisu z dokumentacji medycznej potwierdzone ksero za jedną stronę Ksero dokumentacji bez potwierdzenia “ za zgodność z oryginałem”
 Epikryza + wyciąg z dokumentacji z potwierdzeniem “ za zgodność z oryginałem”
 Badania dodatkowe laboratoryjne
  Badania dodatkowe - płatne - testy CITOCRP, na paciorkowce
Badania USG + USG metodą DOPPLERA
 Spirometria
EKG

Kwalifikacja lekarska i wykonanie szczepienia przez pielęgniarkę - NIE WYKONUJE SIĘ SZCZEPIEŃ SZCZEPIONKAMI DOSTARCZONYMI BEZ TORBY TERMOIZOLACYJNEJ

 Dodatek nocny i świąteczny do wizyt domowych osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
Zabiegi lekarskie i pielęgniarskie spoza listy pacjentów POZ
Badanie tętna i ciśnienia tętniczego krwi
Iniekcja domięśniowa i podskórna
Iniekcja dożylna
Inhalacje (jeden zabieg swoim lekiem)zakup maski do inhalacji
Założenie lub zmiana wenflonu, zdjęcie szwów
Zmiana opatrunku
Wymiana cewnika
Usunięcie kleszcza

 

Przychodnia Jasień

Laboratorium czynne pon -pt 7.00 - 8.30

Przychodnia Jabłoniowa

Laboratorium czynne wtorek 8.00-9.00

Przychodnia Borkowo

Laboratorium czynne poniedziałek i czwartek 8.00-9.00

TEST CRP DO WYKRYWANIA BAKTERYJNYCH LUB WIRUSOWYCH INFEKCJI, dzięki któremu lekarz określi czy potrzebne jest stosowanie  antybiotyków. Zapobiega to niepotrzebnemu wyjałowieniu organizmu.

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 20.12.2004 (DZ. u.z 2004r nr 281poz 2790) “W sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawanie orzeczeń...”
  • Ustawa z dnia 27.08.2004r ( Dz U. Z 2004r. Nr 210poz. 2135) “O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn 15.07.2003 ( Dz. U z 2003r. Nr 139 poz 1328)“ W sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2001r. (Dz U. Z 2001r. Nr 83 poz 903)“W sprawie rodzajów dokumentacji medycznej...”
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.09.2004 (Dz. U. Z 2004r. Nr 219 poz. 2230 )“W sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej...”