Nocna i Świąteczna Opieka Chorych

Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są świadczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i są realizowane:

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00
 •  soboty, niedziele i święta przez całą dobę

Świadczenia medyczne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nagłego zachorowania.

STANY BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA, a w szczególności w sytuacji:

 • utraty przytomności,
 • nagłych zaburzeń świadomości,
 • wypadków,
 • zatruć,
 • złamań,

i innych urazów powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porodu lub dolegliwości
związanych z ciążą, które to sytuacje nie są leczone w POZ wymagają zgłoszenia się
do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (bez skierowania!!)
lub wezwania zespołu ratownictwa medycznego tel.  999  lub  112 .

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 •  wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 •  rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty

Przychodnia Lekarska „JASIEŃ”

tel. 58 322 11 51 lub 58 322 11 52 faks 58 322 11 63 lub 58 304 55 33

POMOC STOMATOLOGICZNA

NZOZ "Śródmieście" ul.Żwirki i Wigury 14
81-394 Gdynia Tel. 586 608 845 ; 586 608 869

Centrum Medyczne POLMED

ul. Startowa 1, Gdańsk
tel. 58 769 37 60, fax 58 769 37 40

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Aksamitna”

ul. Aksamitna 1, Gdańsk
tel. 58 301 91 52

Nadmorskie Centrum Medyczne

ul. Kilińskiego 34, Gdańsk
tel. 58 763 95 90, 58 763 95 91

Przychodnia Lekarska „Jasień”

ul. Kartuska 404, Gdańsk
tel. 58 322 11 51, 692 434 343