Urlopy lekarskie

Lekarz Urlop
 Aleksandra Seleman   17-23.04.2018
 Waldemar Słomiński 16.04-5.05.2018
Gasińska Joanna

30.04 -4.05.2018

 Akman Jarosław 30.04.2018 4.05.2018 i 17-18.05.2018
 Anetta Karpińska 30.04-4.05.2018
  Iwona Niedbalska 30.04-2.05.2018
 Agnieszka   Paluszyńska 2.05.2018
  Jolanta Łapiak 4-7.05.2018
Małgorzata Jurkowska  4.05.2018 
 Gasiński Rafał  7-8.05.2018