Urlopy lekarskie

Lekarz Urlop
 Aleksandra Seleman  23.06-07.07.2017
Magdalena Witońska - Białasiewicz  23-30.06.2017
Anetta Karpińska-Nowak  26.06-07.07.2017
Iwona Niedbalska 27-29.06.2017
Jolanta Łapiak 4-14.07.2017
Rafał Gasiński 7-21.07.2017
Małgorzata Jurkowska  10-21.07.2017
Iwona Niedbalska  10-28.07.2017
Anetta Karpińska-Nowak  24.07-04.08.2017
Waldemar Słomiński  24.07-14.08.2017
 Magdalena Witońska-Białasiewicz  31.07-14.08.2017
Aleksandra Seleman 21-25.08.2017